Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705 διευκρινίζονται οι περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν υπάρχει απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ. Συγκεκριμένα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας και τα μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (περιπτώσεις β’ […]

Αναστολή λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων ΤΕΕ

Αναστολή λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων ΤΕΕ

Tην αναστολή της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, αποφάσισε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αντιδρώντας στο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, σημειώσει ότι «αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει», καθώς «καταστρέφει τους […]

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε μίσθωση κτιρίου

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε μίσθωση κτιρίου

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το έγγραφο με Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1142295 ΕΞ 2014/22.10.2014 και τίτλο “Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης”, που εκδόθηκε στις 22/10/2014 από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος ως απάντηση σε σχετική ερώτηση, διευκρινίζεται ότι η έκδοση Π.Ε.Α. δεν έπαψε ποτέ να είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που προβλέπεται […]

Σε δημόσια διαβούλευση η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Σε δημόσια διαβούλευση η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Το ΥΠΕΚΑ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ». Η οδηγία 2012/27/ΕΕ έχει ως στόχο την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης […]

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διαδικασία για τον συμψηφισμό προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας με αρ. ΦΕΚ 2440/Β’/15-9-2014. Πιο συγκεκριμένα: Συμψηφισμός ειδικού προστίμου για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του νόμου 4178/2013 · Για κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003 καθώς και για λιθόκτιστα κτίρια που κατασκευάστηκαν προ της 28ης.07.2011 […]

Εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών

Εξετάσεις ενεργειακών επιθεωρητών

Υπεγράφη στις 18/12/2013 μεταξύ ΤΕΕ και αναδόχου η σύμβαση για την ανάπτυξη συστήματος αιτήσεων – εγκρίσεων και προγραμματισμού εξετάσεων και αυτόματης διεξαγωγής πρακτικής άσκησης ενεργειακών επιθεωρητών. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα απαιτούμενα μέρη λογισμικού στο ΤΕΕ, το αργότερο εντός 30 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την Τεχνική και Οικονομική προσφορά του […]

Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης ενεργειακών επιθεωρητών

Παράταση στο πρόγραμμα ενίσχυσης ενεργειακών επιθεωρητών

Ανακοινώθηκε στις 11/10/2013 από το ΥΠΕΚΑ, η παράταση του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», με τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Οκτωβρίου 2013. Επίσης, διευκρινίζεται σαφώς ότι τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται, αφορούν στη δήλωση του έτους 2013 (χρήση 2012) και τι γίνεται αν δεν έχει εκδοθεί ακόμα το […]

Πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή

Πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11/10/2013 λήγει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή».  Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και τις επιπλέον διευκρινίσεις του ΥΠΕΚΑ, η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το www.buildingcert.gr  συμπληρώνοντας ορισμένα επιπρόσθετα πεδία στη φόρμα «Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές» / «Αίτηση […]

Νέα κριτήρια αδειοδότησης ενεργειακών επιθεωρητών

Νέα κριτήρια αδειοδότησης ενεργειακών επιθεωρητών

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 52 του  Ν.4178/2013(ΦΕΚ174Α-8/8/2013), το ΥΠΕΚΑ αλλάζει τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες μηχανικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να δραστηριοποιηθούν άμεσα ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές. Συγκεκριμένα, με την έναρξη ισχύος της ρύθμισης (δηλαδή από τις 8-8-2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ), όσοι διπλωματούχοι και πτυχιούχοι […]

Διενέργεια ελέγχων σε επιθεωρητές ενέργειας

Διενέργεια ελέγχων σε επιθεωρητές ενέργειας

Σύμφωνα  με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υ.Π.Ε.Κ.Α. σήμερα, μετά από ελέγχους που διενήργησε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας βρέθηκαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: Την περασμένη εβδομάδα, από 15 έως 19 Απριλίου 2013, κλιμάκιο Επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), διενήργησε επιτόπιους ελέγχους σε […]