Εργασίες για τις οποίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Με την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται ΕΕΔΜΚ. Με την ίδια απόφαση διευκρινίζονται τα απαιτούμενα γενικά, αλλά και τα ειδικά δικαιολογητικά ανά είδος εργασίας. Επιπλέον στο άρθρο 4, παρ. 2 αποσαφηνίζεται ότι: ” Όπου αναφέρεται “Τοπογραφικό Διάγραμμα”, νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ), συντασσόμενο […]

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705 διευκρινίζονται οι περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία δεν υπάρχει απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ. Συγκεκριμένα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας και τα μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (περιπτώσεις β’ […]

1η Κ.Υ.Α. Για Το Ν.4495-2017

1η Κ.Υ.Α. Για Το Ν.4495-2017

Δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/2017 (ΦΕΚ Β’ 3976/14.11.2017) με τίτλο: Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού […]

Αυθαίρετα: Νέος νόμος Ν.4495/17 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος»

Αυθαίρετα: Νέος νόμος Ν.4495/17 «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος»

Σύμφωνα με το νέο νόμο Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής προβλέπεται ότι: Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στο νέο νόμο , ο […]

Κατάργηση της κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Κατάργηση της κράτησης 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι την προηγούμενη βδομάδα ψηφίστηκε τροπολογία με την οποία καταργείται η κράτηση του 2% επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Η κατάργηση είναι άμεση, ήτοι θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (πλέον) στο ΦΕΚ, η οποία αναμένεται τις προσεχείς ημέρες. Σημειώνεται ότι με τον […]

Ελεγκτές Δόμησης: Καταργούνται οι εξετάσεις

Ελεγκτές Δόμησης: Καταργούνται οι εξετάσεις

Σας ενημερώνουμε ότ μέσα στις αλλαγές που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που ψηφίσθηκε την Κυριακή 22-5-2016, είναι και η κατάργηση των εξετάσεων για τους ελεγκτές δόμησης και πλέον η εγγραφή θα γίνεται στο μητρώο αναλόγως τίτλου σπουδών και της προϋπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ στις σελίδες 201-203 του pdf.

Κατεδάφιση κτιρίων προ του ’55 και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Κατεδάφιση κτιρίων προ του ’55 και Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το έγγραφο με α.π 23643/9-5-2016 “Σχετικά με την εφαρμογή της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 για κατεδαφίσεις κτιρίων προ του 1955 και γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής”        

Αναστολή λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων ΤΕΕ

Αναστολή λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων ΤΕΕ

Tην αναστολή της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, αποφάσισε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αντιδρώντας στο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, σημειώσει ότι «αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει», καθώς «καταστρέφει τους […]

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Σας ενημερώνουμε ότι με το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 19266/8-4-2016 και τίτλο: “Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.”, το ΥΠΕΚΑ δίνει επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή της παράτασης στα διάφορα είδη αδειών. Συγκεκριμένα, κάνει σαφές ότι η παράταση κατά 3 έτη δεν ισχύει για τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης, ενώ ισχύει για όλες τις […]

Ν.4178/2013: Διευκρινίσεις για τις εργασίες αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετα τμήματα κτιρίων

Ν.4178/2013: Διευκρινίσεις για τις εργασίες αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετα τμήματα κτιρίων

Με έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 6987/24-3-2016, με τίτλο: Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του Ν.4178/2013,  δίνονται διευκρινίσεις για τις εργασίες αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετα τμήματα κτιρίων.  

  • 1
  • 2
  • 4