Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε μίσθωση κτιρίου

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε μίσθωση κτιρίου

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το έγγραφο με Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1142295 ΕΞ 2014/22.10.2014 και τίτλο “Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης”, που εκδόθηκε στις 22/10/2014 από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος ως απάντηση σε σχετική ερώτηση, διευκρινίζεται ότι η έκδοση Π.Ε.Α. δεν έπαψε ποτέ να είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3661/2008. Δείτε ολόκληρο το έγγραφο.