Πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή

Πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11/10/2013 λήγει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». 

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και τις επιπλέον διευκρινίσεις του ΥΠΕΚΑ, η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το www.buildingcert.gr  συμπληρώνοντας ορισμένα επιπρόσθετα πεδία στη φόρμα «Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές» / «Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης».

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης είναι τα 400 ευρώ.