Ν.4178/2013: Διευκρινίσεις για τις εργασίες αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετα τμήματα κτιρίων

Ν.4178/2013: Διευκρινίσεις για τις εργασίες αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετα τμήματα κτιρίων

Με έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 6987/24-3-2016, με τίτλο: Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του Ν.4178/2013,  δίνονται διευκρινίσεις για τις εργασίες αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετα τμήματα κτιρίων.

 

Αφήστε μια απάντηση