Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Σας ενημερώνουμε ότι με το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 19266/8-4-2016 και τίτλο: “Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.”, το ΥΠΕΚΑ δίνει επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή της παράτασης στα διάφορα είδη αδειών. Συγκεκριμένα, κάνει σαφές ότι η παράταση κατά 3 έτη δεν ισχύει για τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης, ενώ ισχύει για όλες τις άλλες περιπτώσεις αδειών οι οποίες λείγουν στο διάστημα 1-3-2016 έως και 31-12-2017.

Αφήστε μια απάντηση