Αντικατάσταση του παραρτήματος Ε του ΕΑΚ

Αντικατάσταση του παραρτήματος Ε του ΕΑΚ

Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραρτήματος Ε’ του ΕΑΚ-2000 από την παρακάτω απόφαση με τίτλο:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κατεβάστε την απόφαση εδώ.