Εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

Εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

Με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 3411/7-2-2014 και τίτλο: “Εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς”, το ΥΠΕΚΑ απαντάει σε ερώτημα της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Πειραιά, σχετικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς.