Έγγραφο 4804/2-2-2016 “Αρμοδιότητες Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ)”

Έγγραφο 4804/2-2-2016 “Αρμοδιότητες Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ)”

Εκδόθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 4804/2-2-2016 “Αρμοδιότητες Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ)”.