Σε δημόσια διαβούλευση τροποποιήσεις σε ΝΟΚ

Σε δημόσια διαβούλευση τροποποιήσεις σε ΝΟΚ

Στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π.) και άλλες διατάξεις» υπάρχει πλήθος διατάξεων που τροποποιούν σημαντικά πολλά άρθρα πολεοδομικής νομοθεσίας.

Διαβούλευση :
http://www.opengov.gr/minenv/?p=5436

Κείμενο σχέδιου νόμου :
http://www.ypeka.gr/…&language=el-GR

(Πηγή : Michanikos.gr)