κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

Blog

Ηλεκτρονική έκδοση αδειών δόμησης από 24-02-2015

Ηλεκτρονική έκδοση αδειών δόμησης από 24-02-2015

Ηλεκτρονικά θα γίνεται από τις 24 Φεβρουαρίου 2015 η υποβολή αιτήσεων και φακέλου και την έκδοση και αναθεώρηση αδειών δόμησης σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. 

Με την κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της μείωσης της γραφειοκρατίας, της αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, μηχανικοί και υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και αρχειοθέτησης των αιτήσεων για την έκδοση αδειών δόμησης.
Σύμφωνα με την προωθούμενη ΚΥΑ, οι πράξεις ηλεκτρονικής έκδοσης των αδειών, είναι : αίτηση έγκρισης δόμησης, αίτησης αδειας δόμησης, αναθεωρήσεις εγκρίσεων και αδειών δόμησης.
(πηγή: http://www.express.gr/)

Το ΤΕΕ συνέταξε τα πρώτα εγχειρίδια & τις πρώτες οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών.
Σκοπός των εγχειριδίων είναι η παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε από το Τ.Ε.Ε. για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων εγκρίσεων και αδειών δόμησης, αναθεώρησης και ενημέρωσης αυτών, καθώς και των παλαιότερων οικοδομικών αδειών, εφαρμόζοντας το Ν. 4030/2011.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων είναι ισχυρή και επιφέρει όλες τις νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις.
Όπως αναλύεται στα εγχειρίδια, η αίτηση έγκρισης / άδειας δόμησης του Ν. 4030/2011 γίνεται με συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών. Ο διαχειριστής / μηχανικός της αίτησης πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις του λογισμικού, διότι η πρόοδος σε επόμενο στάδιο, καθώς και κάποιες επιλογές, δεν μπορούν να αναιρεθούν.

Τα εγχειρίδια
Εγχειρίδιο χρήσης μηχανικών
Εγχειρίδιο χρήσης Υπηρεσιών Δόμησης

Απόκτηση κωδικών πρόσβασης
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΕΕ

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας μηχανικός για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ είναι να αποκτήσει τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο My TEE.
Η εγγραφή στο @ΜyΤΕΕ πρέπει να γίνει και από τους συνδρομητές της Τράπεζας Πληροφοριών, διότι οι δωρεάν υπηρεσίες παρέχονται με διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης από αυτούς που ήδη έχουν για τις συνδρομητικές υπηρεσίες.
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να στείλει στο ΤΕΕ συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση με FAX (210-3671101), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (accounting@tee.gr) ή ταχυδρομικά (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Σόλωνος 53 & Σίνα, 10672 Αθήνα) και θα λάβει ταχυδρομικά τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα συχνής αλλαγής τους από τον ίδιο τον χρήστη.
Να σημειωθεί ότι το @ΜyΤΕΕ λειτουργεί από 2006 και παρέχει ήδη τη δυνατότητα σε κάθε μέλος:

  • Να διαχειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα στο Μητρώο Μελών
  • Να εκδίδει βεβαιώσεις ΤΕΕ
  • Να εξοφλεί τη συνδρομή του ηλεκτρονικά
  • Να αποστέλει αγγελίες στο Ενημερωτικό Δελτίο

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία «Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων» οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και στο MyTEE, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.
Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί με fax (210 3221772) ή ταχυδρομικά (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Νίκης 4, 10563 Αθήνα)

(πηγή: http://www.b2green.gr)