Μείωση τιμής Ευρωκωδίκων

Μείωση τιμής Ευρωκωδίκων

Σας ενημερώνουμε ότι με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του ΕΛΟΤ, το σύνολο των Ευρωκωδίκων στην Ελληνική γλώσσα και τα Εθνικά Προσαρτήματα αυτών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, θα πωλούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή η οποία μετά την κατακόρυφη πτώση της τιμής της που ανερχόταν σε 5.112 ευρώ και για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα, διαμορφώνεται ως εξής :

  • 390 ευρώ για φυσικά πρόσωπα
  • 890 ευρώ για νομικά πρόσωπα (τρείς θέσεις εργασίας)
  • Επιπλέον, με κόστος συνδρομής για το 2015:
  • 50 ευρώ για φυσικά πρόσωπα
  • 110 ευρώ για νομικά πρόσωπα (τρείς θέσεις εργασίας)