κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

Blog

Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών

Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών

Δημοσιεύτηκε στις 22-1-2015 στο ΦΕΚ148Β/2015 η ΥΑ δημιουργίας «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».

Συνοπτικά, η υπουργική απόφαση προβλέπει τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος  «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011, στο οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία των μηχανικών, με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης.

Η δήλωσή του αριθμού μητρώου των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε δημόσιας Υπηρεσίας.