Νόμος 4258/2014-Τροποποιήσεις ΝΟΚ, Ν.4030, Ν.4178 και άλλες πολεοδομικές διατάξεις

Νόμος 4258/2014-Τροποποιήσεις ΝΟΚ, Ν.4030, Ν.4178 και άλλες πολεοδομικές διατάξεις

Εκδόθηκε στις 14/04/2014 ο νόμος 4258/2014 με τίτλο: “Διαδικασία Οριοθέτηση και ρυθμίσεις θεμάτων υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 94 Α‘). Στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται πολλές διευκρινίσεις και τροποποιήσεις που αφορούν στο ΝΟΚ αλλά και στο Ν.4178/2013.Επίσης πολύ σημαντικό είναι το άρθρο 21 που αφορά στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και συγκεκριμένα η παρ. 2 με την οποία ουσιαστικά καταργείται η υποχρεωτική έγκριση ΕΠΑΕ (είχε μετατραπεί από τις Υπ. Δομ. σε έγκριση Σ.Α.) από τους όρους δόμησης των περιοχών.