Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το άρθρο 51 του Ν. 4178/2013

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το άρθρο 51 του Ν. 4178/2013

Στις 07/04/2014 εκδόθηκε η εγκύκλιος 1889/07.04.14 με την οποία το ΥΠΕΚΑ δίνει διευκρινίσεις για τον όρο “γη υψηλής παραγωγικότητας” που αναφέρεται στην παρ. 11α του άρθρου 51 του ν. 4178/2013.