Διευκρινίσεις επί του άρθρου 18α του Ν. 4178/2013

Διευκρινίσεις επί του άρθρου 18α του Ν. 4178/2013

Στις 24/02/2014 εκδόθηκε η εγκύκλιος 939/24.02.14 με την οποία το ΥΠΕΚΑ δίνει διευκρινίσεις για την παρ. 18α του άρθρου 23 του Ν.4178/2013, που αφορά σε αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν καθορισθεί ή αναθεωρηθεί χρήσεις γης τα τελευταία 25 έτη.