Ενεργοποίηση συστήματος υποβολής αρχείων του Ν.4178/2013

Ενεργοποίηση συστήματος υποβολής αρχείων του Ν.4178/2013

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ που έχει αναρτηθεί στην εισαγωγική σελίδα του συστήματος διαχείρησης δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν.4178/2013, ενεργοποιήθηκε το σύστημα υποβολής αρχείων του νόμου. Συγκεκριμένα,

Από 12/4/2014 προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής αρχείων για τις δηλώσεις του Ν. 4178/2013. Όλα τα έγκυρα αρχεία από τις δηλώσεις του Ν. 4014/2011 εμφανίζονται στην αντίστοιχη μεταφερμένη δήλωση του Ν. 4178/2013 και ίσως απαιτηθούν  τυχόν προσαρμογές σύμφωνα με τις επιλεγμένες “Κατηγορίες”