Ν. 4178/2013 – Ποσοστό Ανταπόδοσης

Ν. 4178/2013 – Ποσοστό Ανταπόδοσης

Εκδόθηκε η 2η Υπουργική Απόφαση Υπ. αριθ. 3827/5/9/2013 προκειμένου να καθοριστεί το ποσοστό ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ. Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: ΦΕΚ 2244Β/10-9-2013

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα πρέπει να καταβάλουν 15 έως και 100 ευρώ, για κάθε αίτηση νομιμοποίησης, για τη λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ, το οποίο δέχεται τους φακέλους τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων.

Η πληρωμή του ποσοστού αυτού αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών εγγράφων από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την αποδοχή και ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων και βεβαιώσεων. Ωστόσο, δεν καταβάλλεται για την έκδοση βεβαιώσεων που προσαρτώνται σε δικαιοπραξίες.
Ειδικότερα, για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων για δηλώσεις αυθαιρέτων, η ανταπόδοση ορίζεται ως εξής:
– 15 ευρώ για παράβολο έως 500 ευρώ
– 25 ευρώ για παράβολο 1.000 ευρώ
– 40 ευρώ για παράβολο 2.000 ευρώ
– 60 ευρώ για παράβολο 4.000 ευρώ
– 80 ευρώ για παράβολο 8.000 ευρώ
– 100 ευρώ για παράβολο 10.000 ευρώ
Το ποσό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ.