Τροποποίηση του Παραρτήματος Α του Ν.4178/2013

Τροποποίηση του Παραρτήματος Α του Ν.4178/2013

Στις 14/01/2014 εκδόθηκε το ΦΕΚ 39-Β/14-01-2014 με το οποίο το ΥΠΕΚΑ τροποποιεί το περιεχόμενο του Παραρτήματος Α του Ν.4178/2013.

Προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην τελευταία παράγραφο περί συντελεστών και όρων δόμησης προ 27/8/11, στον συντελεστή ύψους και τη κατανομή του στους ορόφους, καθώς και στον Συντελεστή Αλλαγής χρήσης.