Παράταση πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ Α’ εξαμήνου 2017

Παράταση πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ Α’ εξαμήνου 2017

Σύμφωνα με την ΑΔΣ 394/13-4-2016 του ΕΤΑΑ ως προθεσμία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Α’ εξαμήνου 2016 ορίζεται η 30-06-2016, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των ασφαλισμένων.

Πηγή: http://www.tsmede.gr/

Αφήστε μια απάντηση