Διενέργεια ελέγχων σε επιθεωρητές ενέργειας

Διενέργεια ελέγχων σε επιθεωρητές ενέργειας

Σύμφωνα  με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υ.Π.Ε.Κ.Α. σήμερα, μετά από ελέγχους που διενήργησε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας βρέθηκαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: Την περασμένη εβδομάδα, από 15 έως 19 Απριλίου 2013, κλιμάκιο Επιθεωρητών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), διενήργησε επιτόπιους ελέγχους σε […]

Νέα υποδείγματα Διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

Νέα υποδείγματα Διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

Στις 21-03-2013 το Υ.Π.Ε.Κ.Α. εξέδωσε ενημέρωση με θέμα “Υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης”. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο 1205/14-03-2013 του Γενικού Γραμματέα Χ.Α.Π. θα πρέπει πλέον να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων δόμησης τα παρακάτω υποδείγματα: -τοπογραφικό διάγραμμα εντός σχεδίου -περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου -τοπογραφικό […]

  • 1
  • 9
  • 10