Το πρώτο στάδιο εργασιών μιας οικοδομής είναι αυτό της εκσκαφής και μπορεί να είναι από πολύ απλό μέχρι πολύ σύνθετο και επικίνδυνο. Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία, θα πρέπει να μελετηθούν καλά το διάγραμμα εκσκαφών της αρχιτεκτονικής μελέτης, ο ξυλότυπος της θεμελίωσης της στατικής μελέτης και τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης, αν φυσικά έχει γίνει. Επίσης, σε περίπτωση που απαιτείται ενημέρωση και έγκριση αρχαιολογίας, θα πρέπει να γίνει αίτηση και να κανονιστεί επίσκεψη υπαλλήλου της υπηρεσίας και η εκκίνηση των εκσκαφών να γίνει παρουσία του και υπό τις οδηγίες του. Συνήθως γίνονται κάποιες ενδεικτικές τομές και αν δεν βρεθεί κάτι ύποπτο, ο υπάλληλος αποχωρεί και συνεχίζονται οι εργασίες. Καλό θα ήταν να φωτογραφηθεί η όλη διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο της παρουσίας του υπαλλήλου, σε περίπτωση που αυτός αμελήσει να συντάξει την έκθεσή του.

Παράγοντες που μπορεί να δυσκολέψουν της εκσκαφή και που θα πρέπει να ληφθούν πολύ προσεκτικά υπόψη, είναι η ευστάθεια των πρανών του εδάφους (κατά πόσο δηλαδή μπορεί να το έδαφος να σταθεί σε κατακόρυφη εκσκαφή ή θα πρέπει να σκαφτεί σε κεκλιμένο επίπεδο) και η ασφάλεια των όμορων κτισμάτων. Έτσι, όταν σκάβουμε δίπλα σε υπάρχον κτίριο, πολλές φορές απαιτείται να εφαρμοστεί η μέθοδος των “ντουλαπιών“, να γίνει δηλαδή τμηματική εκσκαφή και άμμεση (την ίδια κιόλας μέρα) σκυροδέτηση του αντίστοιχου τμήματος της θεμελίωσης και του τοιχώματος υπογείου. Άλλη δύσκολη περίπτωση είναι όταν στην εκσκαφή εμφανίζονται υπόγεια ύδατα, οπότε θα πρέπει να καταφύγουμε στη λύση της ταυτόχρονης χρήσης αντλίας (ή και αντλιών) και φυσικά να κατασκευαστεί μια στρώση εξυγίανσης εδάφους στις απλές περιπτώσεις και στεγανολεκάνη στις πιο δύσκολες. Τέλος, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαφής απαιτείται πάντα έρευνα του εδάφους (μελέτη) και έρευνα των υπογείων δικτύων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κτλ.), καθώς κανένα έδαφος δεν πρέπει να θεωρείται εξορισμού ασφαλές.

Πρώτη εργασία κατά την έναρξη των εργασιών είναι η χάραξη του περιγράμματος της εκσκαφής και ο ορισμός του σημείου από το οποίο θα μετρηθεί το βάθος της εκσκαφής, αλλά και όλα τα υψόμετρα αργότερα κατά την κατασκευή της οικοδομής. Εάν γίνει λάθος και σκάψουμε λιγότερο αυτό διορθώνεται εύκολα καθώς θα πρέπει απλώς ο χωματουργός να σκάψει λίγο ακόμα. Εάν γίνει το αντίθετο λάθος και σκάψουμε περισσότερο, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα καθώς θα πρέπει ή να μεγαλώσουμε το ύψος του υπογείου, ή το ύψος της θεμελίωσης, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει ενημέρωση της άδειας δόμησης για να μην έχουμε πρόβλημα στην πρώτη φάση ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης. Άλλες λύσεις όπως το μπάζωμα θα πρέπει να αποφεύγονται ασυζητητί. καθώς η θεμελίωση θα πρέπει να εδραστεί σε υγιές έδαφος. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανικός μας θα πρέπει να παραλάβει το σκάμμα πριν αφήσουμε τον χωματουργό να φύγει από το έργο. Στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί γεωτεχνική μελέτη, ενδέχεται το υπόστρωμα που θα αποκαλύψει το σκάμμα, να αναγκάσει τον μηχανικό μας σε αλλαγή του τρόπου θεμελίωσης. Ο μηχανικός θα εξετάσει τα τοιχώματα του σκάμματος για υγρασίες, κάτι που θα επηρεάσει το είδος της υγρομόνωσης που θα γίνει στα τοιχεία του υπογείου μας.

Μία σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την διάρκεια της εκσκαφής είναι το πόσα χώματα θα φύγουν και πόσα θα χρειαστούν για μπάζωμα των τοιχείων του υπογείου μας αργότερα και συνεπώς δεν θα πρέπει να φύγουν από το έργο. Ο εργολάβος μπετού που θα ακολουθήσει, χρειάζεται κι αυτός χώρο για να ακουμπήσει τα δικά του εργαλεία (καλούπια, ξυλεία κλπ), αλλά επί πλέον θα πρέπει να υπάρχει και χώρος για πρέσες μπετού, βαρέλες και φορτηγά που θα φέρουν τον οπλισμό (σίδερα). Συνήθως όταν ξεκινάμε μία εκσκαφή έχουμε βρει και τον εργολάβο μπετού οπότε μπορούμε να του ζητήσουμε να έρθει και να πει αυτός στον χωματουργό που μπορεί να αφήσει τα χώματα. Η σωστή περίφραξη του σκάμματος αλλά και γενικότερα της οικοδομής είναι απαραίτητη από την πρώτη κιόλας μέρα εκσκαφών μέχρι και το πέρας της κατασκευής και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και μπορεί να μας γλιτώσει από πολλούς μπελάδες.

Οι χωματουργικές εργασίες δεν τελειώνουν με το σκάμμα της οικοδομής μας. Ο χωματουργός θα ξαναέρθει για να μπαζώσει μία ή δύο ακόμα φορές, αλλά και όταν η οικοδομή μας θα κοντεύει να τελειώσει μάλλον θα τον ξαναχρειαστούμε για να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο, να μας στρώσει κηπευτικό χώμα κ.α.

Το κόστος της εκσκαφής εξαρτάται συνήθως από τον όγκο της εκσκαφής (δηλαδή εμβαδόν εκσκαφής Χ βάθος εκσκαφής) και κυμαίνεται από 3 ευρώ/κυβικό για χαλαρά εδάφη έως και 10 ευρώ/κυβικό για σκληρά και βραχώδη εδάφη. Συνήθως πάντως η χρήση ειδικών μηχανημάτων όπως το “σφυρί” κοστολογείται με το μεροκάματο και κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ/μέρα.