Στατική Μελέτη Νέας Τετραώροφης Οικοδομής στο Ν. Ψυχικό

Στατική Μελέτη Νέας Τετραώροφης Οικοδομής στο Ν. Ψυχικό

Ξεκινάει αυτές τις μέρες η κατασκευή του έργου: Νέα Τετραώροφη Οικοδομή με Υπόγειο, Pilotis και Στέγη στο Ν. Ψυχικό,  στο οποίο είμασταν υπεύθυνοι για την εκπόνηση της στατικής μελέτης και έχουμε αναλάβει θέση συμβούλου στην επίβλεψη του φέροντος οργανισμού. Υπεύθυνοι για τη μελέτη-αδειοδότηση αλλά και κατασκευή του έργου είναι οι συνεργάτες μας Upscale -Drolias IKE (Τεχνική Εταιρία) και Nikos Mountzouridis (Architect Engineer NTUA), ενώ υπεύθυνοι για τη τρισδιάστατη απεικόνιση είναι οι PEOPLE.

Το οικόπεδο βρίσκεται στην οδό Π. Δέλτα στο δήμο Ν. Ψυχικού, έχει εμβαδό 267,25τ.μ. και μέσα σε αυτό πρόκειται να κατασκευαστεί τετραώροφη πολυκατοικία με υπόγειο, Pilotis και στέγη.  Το υπόγειο έχει συνολικό εμβαδό 95τ.μ. περίπου, οι υπόλοιποι όροφοι έχουν περίπου 78 τ.μ. κάλυψη ο καθένας, ενώ στον όροφο Δ’ κατασκευάζεται σύμμικτο πατάρι εμβαδού 25τ.μ.

Η μελέτη έγινε με βάση τους κανονισμούς ΕΚOΣ2000 (ΦΕΚ 1329Β/2000, ΦΕΚ 447Β/2004), ΚΤΣ2016 (ΦΕΚ 1561Β/2016), ΕΑΚ2000 (ΦΕΚ 2184Β/1999, ΦΕΚ 423Β/2001, ΦΕΚ 781Β/2003, ΦΕΚ 1154Β/2003), ΚΤΧ2008 (ΦΕΚ 1416Β/2008, ΦΕΚ 2113Β/2008) και Κ.Φ.1945 (ΦΕΚ 325Α/45, ΦΕΚ 171Α/46).

Ο φέροντας οργανισμός είναι από oπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, ο συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς qh=3,00, η κατηγορία εδάφους: Β, ενώ  η ανάλυση έγινε για σεισμική επιτάχυσνη του εδάφους α=0,16g. H θεμελίωση του κτιρίου έγινε με πεδιλοδοκούς.