κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

IN Ειδικα Κτιρια
portfolio
Investor Name:
-
Published Date:
15/02/2006
Location:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Value:
Architecture:
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
About Project

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Πρόκειται για μια ισόγεια μεταλλική αποθήκη διαστάσεων 100μ x 40μ, συνολικού εμβαδού 4.000τ.μ. και ύψους στον κορφιά 8,90μ.

Η μελέτη έγινε με βάση τους κανονισμούς EC-3 (EN1993), ΕΚOΣ2000 (ΦΕΚ 1329Β/2000, ΦΕΚ 447Β/2004), ΚΤΣ1997 (ΦΕΚ 315Β/1997), ΕΑΚ2000 (ΦΕΚ 2184Β/1999, ΦΕΚ 423Β/2001, ΦΕΚ 781Β/2003, ΦΕΚ 1154Β/2003), ΚΤΧ2000 (ΦΕΚ 381Β/00,ΦΕΚ 649Β/06) και Κ.Φ.1945 (ΦΕΚ 325Α/45, ΦΕΚ 171Α/46).

Ο φέροντας οργανισμός είναι από δομικό χάλυβα Fe360, ενώ για τη θεμελίωση χρησιμοποιήθηκε oπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους επιλέχθηκε α=0,24g (Ζώνη ΙΙ), ο συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς qh=1,50 (σχεδόν ελαστική συμπεριφορά) και η κατηγορία εδάφους Β. Πέραν των σεισμικών οριζόντιων δράσεων και των φορτίων βαρύτητας, ελήφθησαν υπόψη στην ανάλυση φορτία χιονιού και ανεμοπίεσης, καθώς επίσης δράσεις ατελειών και θερμοκρασιακής μεταβολής (±20°C).

Λόγω του μεγάλου του μήκους, το κτίριο χωρίστηκε με αρμό στη μέση κι έτσι μελετήθηκε το μισό κτίριο (διαστάσεις 50μx40μ). Λόγω του μεγάλου ανοίγματος (40μ), επιλέχθηκε να μορφωθεί ο φορέας από τρίστυλα πλαίσια (μέγιστο άνοιγμα μεταξύ στύλων αξονικά 20μ)  τοποθετημένα ανά 5,50μ κατά μήκος του κτιρίου. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το ύψος στον κορφιά είναι 8,90μ ενώ στις άκρες 7,85μ. Αριστερά και δεξιά του πλαισίου προβλέπονται αναρτημένα στέγαστρα μήκους 4,20μ το καθένα. Το κτίριο θεμελιώνεται σε πέδιλα  διαστάσεων 1,50μ x 2,50μ και ύψους 1,00μ ενωμένα μεταξύ τους με συνδετήριες δοκούς.

fespa_stegastro_mikedis_ep