κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

ΑΘΩΝΟΣ – ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΘΩΝΟΣ – ΓΛΥΦΑΔΑ

IN Πολυκατοικιες
Investor Name:
ΑΝΕΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Published Date:
01/04/2008
Location:
ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ
Value:
Architecture:
ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
About Project

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

Πρόκειται για μια τετραώροφη πολυκατοικία με υπόγειο και στέγη.  Το υπόγειο έχει συνολικό εμβαδό 360τ.μ. περίπου, με υποβάθμιση των πλακών για φύτευση στις εκτός κάλυψης περιοχές, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι έχουν περίπου 165 τ.μ. κάλυψη ο καθένας.

Η μελέτη έγινε με βάση τους κανονισμούς ΕΚOΣ2000 (ΦΕΚ 1329Β/2000, ΦΕΚ 447Β/2004), ΚΤΣ1997 (ΦΕΚ 315Β/1997), ΕΑΚ2000 (ΦΕΚ 2184Β/1999, ΦΕΚ 423Β/2001, ΦΕΚ 781Β/2003, ΦΕΚ 1154Β/2003), ΚΤΧ2000 (ΦΕΚ 381Β/00,ΦΕΚ 649Β/06) και Κ.Φ.1945 (ΦΕΚ 325Α/45, ΦΕΚ 171Α/46).

Ο φέροντας οργανισμός είναι από oπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, ο συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς qh=3,00, η κατηγορία εδάφους: Β, ενώ συνεκτιμήθηκε και η επίδραση της κατακόρυφης συνιστώσας με qv=1,50. Λόγω του ότι το κτίριο συγκεντρώνει αρκετές ιδιαιτερότητες (μη κανονικό σχήμα σε κάτοψη, μεγάλοι εξώστες, κ.α.) επιλέχθηκε, ως επιπλέον συντελεστής ασφαλείας, η ανάλυση να γίνει για σεισμική επιτάχυσνη του εδάφους α=0,24g, παρότι το κτίριο βρίσκεται σε Ζώνη Ι, και θα μπορούσε να επιλυθεί με  α=0,16g.

H θεμελίωση του κτιρίου έγινε με πεδιλοδοκούς.