κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

ΜΕΣΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΣΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IN Ειδικα Κτιρια
portfolio
Investor Name:
ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Published Date:
09/09/2009
Location:
ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ - ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Value:
3,000,000 $
Architecture:
ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ - ΔΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
About Project

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το εν λόγω έργο αποτελείται από δύο κτίρια και συγκεκριμένα: το κτίριο Α – Κλινική  κάλυψης 1500τ.μ. περίπου και συνολικής δόμησης 6500τ.μ. και το κτίριο Β – Ξενώνας  κάλυψης 300τ.μ. και συνολικής δόμησης 600τ.μ. Και στα δυο κτίρια ο φέροντας οργανισμός είναι από oπλισμένο σκυρόδεμα και τα στοιχεία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές και τοιχώματα γυψοσανίδων. Στο δώμα του κτιρίου Α κατασκευάστηκε μεταλλικό μονόροφο κτίριο, για τη στέγαση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η συμμετοχή μας στο έργο, ως βοηθός επιβλέποντα της στατικής και της αρχιτεκτονικής μελέτης, αλλά και ως τεχνικός ασφαλείας του εργοταξίου, απαιτούσε καθημερινή πολύωρη ενασχόληση. Πέραν του ελέγχου τήρησης των μελετών και των μέτρων ασφαλείας, τα καθήκοντά μας περιελάμβαναν προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών, συννενοήσεις με συνεργία, οργάνωση εργοταξίου, παραγγελίες υλικών, διαπραγμάτευση συμφωνητικών με υπεργολάβους και τέλος σύνταξη εκθέσεων προόδου και πιστοποιήσεων.

Από πλευράς φέροντος οργανισμού, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή πλακών χωρίς δοκάρια, με πάχος h=30cm και χρήση ειδικού οπλισμού διάτρησης τύπου DEHA γύρω από τα εσωτερικά υποστυλώματα. Δοκοί, με τη συνήθη σημασία του όρου, προβλέπονται κυρίως στην περίμετρο και οι διαστάσεις τους επιβάλλονται από την αρχιτεκτονική μορφή η οποία υπερκαλύπτει τη στατική απαίτηση.

Μεγάλο ενδιαφέρον εξάλλου, παρουσιάζει και η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, όπου χρησιμοποιήθηκε μια πληθώρα από υλικά για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Συγκεκριμένα, το κτίριο μονώθηκε σε κάθε εξωτερική επιφάνεια (οριζόντια και κατακόρυφη) τόσο έναντι των θερμοκρασιακών μεταβολών όσο και έναντι της υγρασίας. Το εξωτερικό περίβλημα είναι μικτής κατασκευής αποτελούμενο από υαλοπέτασμα αλουμινίου (semi-structural με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες), μεταλλικά πλαίσια με περσίδες αλουμινίου σχήματος οβαλ, επιφάνειες επενδεδυμένες με φύλλα αλουμινίου τύπου ETALBOND, επιφάνειες με ορθομαρμαρώσεις στη βάση του κτιρίου, καθώς και απλώς επιχρισμένες επιφάνειες.

Στο εσωτερικό του κτιρίου, χρησιμοποιήθηκαν δάπεδα από ρολά PVC, πλακίδια γρανίτη, κεραμικά  πλακίδια και βιομηχανικα δάπεδα με εποξειδική βαφή. Οι κατακόρυφες επιφάνειες επενδύθηκαν με γυψοσανίδα, με πλάκες γρανίτη, με κεραμικά πλακίδια, επενδύσεις με ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και με πανέλα από MDF με επένδυση φύλλων Βακελίτη HPL. Κατασκευάστηκαν επίσης ψευδοροφές από φύλλα απλών γυψοσανίδων, μεταλλικές λωρίδες (διάτρητες ή αδιάτρητες), μεταλλικές κασέτες καθώς και ψευδοροφές από ανοξείδωτο χάλυβα. Τέλος, τοποθετήθηκαν ξύλινες πόρτες με μεταλλικές κάσσες καθώς και ειδικές μεταλλικές πυράντοχες πόρτες όπου απαιτούνταν.

Παρότι το έργο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό,  από τη μια η άψογη συνεργασία με τον εργοδότη «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» και τους εκπροσώπους του, και από την άλλη οι πληρέστατες μελέτες εφαρμογής των μελετητών, στάθηκαν πολύτιμοι σύμμαχοι καθόλη τη διάρκεια συμμετοχής μας στο έργο (Σεπτέμβριος 2009-Απρίλιος 2012).