κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

ΜΟΣΧΑΤΟ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΜΟΣΧΑΤΟ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ

IN Ειδικα Κτιρια
portfolio
Investor Name:
-
Published Date:
10/03/2005
Location:
ΜΟΣΧΑΤΟ - ΑΤΤΙΚΗ
Value:
Architecture:
ΚΟΛΟΜΟΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
About Project

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ

Στο συγκεκριμένο έργο, μας ζητήθηκε η συμβουλευτικού χαρακτήρα συμμετοχή στην εκπόνηση της στατικής μελέτης επισκευής και ενίσχυσης.

Πρόκειται για μια τριώροφη πολυκατοικία με pilotis και υπόγειο, με εμβαδό περίπου 140τ.μ. σε κάθε στάθμη. Το εν λόγω κτίριο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές λόγω διαφορικής καθίζισης στη θεμελίωσή του (πιθανότατα λόγω εκσκαφής σε παρακείμενο οικόπεδο).

Η οικοδομή είχε κατασκευαστεί το έτος 1980 με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 (χωρίς τις πρόσθετες διατάξεις του 1985) και τον Κανονισμό Έργων Σκυροδέματος του 1954, με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και χάλυβα S400.   Από τους μη καταστροφικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στο κτίριο, φάνηκε ότι γενικώς είχε εφαρμοστεί η στατική μελέτη της αδείας και ότι μπορούσαμε να προσομοιώσουμε τα μέλη του φορέα με τις αντοχές της μελέτης (C16/20,S400).  Αποφασίστηκε να γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας του φέροντα οργανισμού με τους κανονισμούς που ίσχυαν στο χρόνο μελέτης (2005), από τον οποίο προέκυψε η ανάγκη, όχι μόνο αποκατάστασης-επισκευής των προκληθείσων ζημιών, αλλά και ο επανασχεδιασμός του στατικού φορέα, με παρεμβάσεις ενισχυτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να προστεθούν στη θεμελίωση συνδετήριες δοκοί που να συνδέουν τα πέδιλα μεταξύ τους, αλλά και μια νέα πλάκα κοιτόστρωσης πάχους 30εκ. ώστε να κατανέμονται τα φορτία σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια. Επίσης, αποφασίστηκε να προστεθούν τρία νέα πλάστιμα τοιχώματα διαστάσεων 35/200, για την παραλαβή των οριζοντίων δυνάμεων του σεισμού (το κτίριο είχε καθαρά πλαισιακή λειτουργία πριν την επέμβαση), τοποθετημένα σε τέτοιες θέσεις ώστε να εξασφαλίζουν τη στρεπτική δυσκαμψία του κτιρίου. Χρειάστηκε τέλος, να ενισχυθούν σχεδόν όλα τα υποστυλώματα (με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος), ενώ οι δοκοί και οι πλάκες του κτιρίου δε χρειάστηκαν κάποια επιπλέον ενίσχυση, πέραν της επισκευής των όποιων ρωγμών είχαν σχηματιστεί με χρήση εποξειδικής ρητίνης.

Η μελέτη ενισχύσεων έγινε με βάση τους κανονισμούς ΕΚOΣ2000 (ΦΕΚ 1329Β/2000, ΦΕΚ 447Β/2004), ΚΤΣ1997 (ΦΕΚ 315Β/1997), ΕΑΚ2000 (ΦΕΚ 2184Β/1999, ΦΕΚ 423Β/2001, ΦΕΚ 781Β/2003, ΦΕΚ 1154Β/2003), ΚΤΧ2000 (ΦΕΚ 381Β/00) και Κ.Φ.1945 (ΦΕΚ 325Α/45, ΦΕΚ 171Α/46) και με τις προδιαγραφές υλικών & τρόπων κατασκευής, του Τεύχους “Συνοπτικές Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό” του ΥΠΕΧΩΔΕ.