κμ-engineers - Σύμβουλοι μηχανικοί

ΠΛΑΠΟΥΤΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΛΑΠΟΥΤΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ

IN Πολυκατοικιες
Investor Name:
ΑΝΕΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Published Date:
01/11/2011
Location:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΤΤΙΚΗ
Value:
Architecture:
ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
About Project

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΑΣ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

Πρόκειται για μια τετραώροφη πολυκατοικία με υπόγειο και στέγη.  Το υπόγειο έχει συνολικό εμβαδό 300τ.μ. περίπου, με υποβάθμιση των πλακών για φύτευση στις εκτός κάλυψης περιοχές, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι έχουν περίπου 120 τ.μ. κάλυψη ο καθένας.

Η μελέτη έγινε με βάση τους κανονισμούς ΕΚOΣ2000 (ΦΕΚ 1329Β/2000, ΦΕΚ 447Β/2004), ΚΤΣ1997 (ΦΕΚ 315Β/1997), ΕΑΚ2000 (ΦΕΚ 2184Β/1999, ΦΕΚ 423Β/2001, ΦΕΚ 781Β/2003, ΦΕΚ 1154Β/2003), ΚΤΧ2000 (ΦΕΚ 381Β/00,ΦΕΚ 649Β/06) και Κ.Φ.1945 (ΦΕΚ 325Α/45, ΦΕΚ 171Α/46).

Ο φέροντας οργανισμός είναι από oπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α=0,16g (Ζώνη Ι), ο συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς qh=3,00, η κατηγορία εδάφους: Β, ενώ συνεκτιμήθηκε και η επίδραση της κατακόρυφης συνιστώσας με qv=1,50.

H θεμελίωση του κτιρίου έγινε με πεδιλοδοκούς.