Νέα Παράταση Ν.4178/2013 μέχρι 8/6/2017

Νέα Παράταση Ν.4178/2013 μέχρι 8/6/2017

Παρατείνεται κατά ένα μήνα, έως τις 8 Ιουνίου, η προθεσμία υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Όπως σημείωναν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με κρίσιμη σημασία για το περιβάλλον και την […]

Τελική παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013

Τελική παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε σήμερα 7-10-2016 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τετράμηνη προθεσμία για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. Συγκεκριμένα, ο παλιός Νόμος λήγει την 8η Φεβρουαρίου 2017, με την πάροδο συνολικά 42 μηνών από την δημοσίευσή του. Η προθεσμία αυτή […]

Παράταση πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ Α’ εξαμήνου 2017

Παράταση πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ Α’ εξαμήνου 2017

Σύμφωνα με την ΑΔΣ 394/13-4-2016 του ΕΤΑΑ ως προθεσμία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Α’ εξαμήνου 2016 ορίζεται η 30-06-2016, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των ασφαλισμένων. Πηγή: http://www.tsmede.gr/

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Σας ενημερώνουμε ότι με το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 19266/8-4-2016 και τίτλο: “Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.”, το ΥΠΕΚΑ δίνει επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή της παράτασης στα διάφορα είδη αδειών. Συγκεκριμένα, κάνει σαφές ότι η παράταση κατά 3 έτη δεν ισχύει για τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης, ενώ ισχύει για όλες τις […]

Νέα παράταση πληρωμής Β’ εξαμήνου ΤΣΜΕΔΕ

Νέα παράταση πληρωμής Β’ εξαμήνου ΤΣΜΕΔΕ

Μετά από αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε την εκ νέου παράταση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο Β΄ εξάμηνο του 2015,ώστε οι ασφαλισμένοι να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ήδη χθες από […]

Οικοδομικές άδειες: Νέα παράταση

Οικοδομικές άδειες: Νέα παράταση

Δόθηκε νέα παράταση στις οικοδομικές άδειες! Στο 21 φύλλο της 21/2/2016, Τεύχος Α’, της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 76 του κεφαλαίου ΣΤ’ (∆ιατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) του δηµοσιευθέντος νόµου καθορίζεται ότι «Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, που εκδόθηκαν σύµφωνα […]

Παράταση οκτώ μηνών για το Ν. 4178 /2013

Παράταση οκτώ μηνών για το Ν. 4178 /2013

Σύμφωνα με την υπ’ Αριθμόν Πρωτοκόλλου Οίκοθεν 4570/1.2.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης, Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174), παρατείνεται για οκτώ μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και […]