Διευκρίνιση ΥΠΕΚΑ σχετικά με τα τοπογραφικά διαγράμματα σε οικισμούς

Διευκρίνιση ΥΠΕΚΑ σχετικά με τα τοπογραφικά διαγράμματα σε οικισμούς

Εκδόθηκε στις 16-1-2014 από το ΥΠΕΚΑ, το παρακάτω έγγραφο, σχετικά με το περιεχόμενο των τοπογραφικών διαγραμμάτων για έγκριση και άδεια δόμησης σε οικισμούς.

(ΔΟΚΚ/Β Έγγραφο οικ.2137/16-1-2014)