Υπουργική απόφαση για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Υπουργική απόφαση για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε την πολυαναμενώμενη υπουργική απόφαση με αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ2605/Β/15-10-2013), με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης. Επίσης, διευκρινίζεται επακριβώς η διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στα ακίνητα που εντάχθηκαν στο νόμο 4014/2011 ή που θα ενταχθούν στο νόμο 4178/2013 και καθιερώνεται ρητή υποχρέωση χορήγησης από τις ΥΔΟΜ εντός δύο ημερών της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, με έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το θέμα εδώ, να διαβάσετε την απόφαση και να κατεβάσετε το νέο έντυπο για τις εργασίες μικρής κλίμακας.