Ν. 4178/2013 – Έναρξη διαδικασίας μεταφοράς δηλώσεων από το Ν.4014/2011

Ν. 4178/2013 – Έναρξη διαδικασίας μεταφοράς δηλώσεων από το Ν.4014/2011

Σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση του ΤΕΕ, από αύριο 07/10/2013 θα είναι διαθέσιμη η επιλογή της μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Συγκεκριμένα:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 στις διατάξεις του Ν. 4178/2013

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4178 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013).
2. Τις διατάξεις της ΥΑ Αριθμ. 2254 “Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου4178/2013″ (ΦΕΚ 2184Β/ 5.9.2013)
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ “Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»” (ΦΕΚ 2244Β/10.9.2013)
4. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ 3/2013 (Αρ. Πρωτ. 54373/1.10.2013) «Κεφάλαιο Α’ του ν. 4178/2013 –Οδηγίες, διευκρινίσεις κλπ»
5. Την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος και την ανάγκη της ομαλής λειτουργίας του τις εργάσιμες ημέρες
Εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη της έναρξης λειτουργίας της διαδικασίας ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις τουΝ. 4014/2011 στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.
Η ηλεκτρονική διαδικασία θα είναι διαθέσιμη από την Δευτέρα 7/10/2013.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης